Taksan

TAHRİBATSIZ MUAYENE

TAKSAN "Kalite İçin Güvenilir Bir Partner" dir.
Tahribatsız muayene, malzemenin iç yapısındaki gözle tespit edilemeyen süreksizliklerin veya malzeme yüzeyindeki süreksizliklerin, malzemeye zarar vermeden belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdir. Tahribatsız Test ( NDT ) kendi başına bir bilim dalıdır. Tahribatsız test yöntemleri hammadde, yarı mamül ve mamül malzemeler üzerinde uygulanabildiği gibi işletme esnasında çalışmayı durdurmadan gerekli testlerin yapılmasınada olanak tanır. Tahribatsız oluşu nedeni ile daha hızlı ve ekonomiktir. Bugün sanayinin birçok dalında kullanıldığı gibi sağlık, bilimsel çalışmalar gibi birçok değişik kullanım dalları vardır. Test sonuçları çoğu zaman sistem durdurulmadan test esnasında alındığı için kısa sürede müdahale imkanı tanır.

Bütün NDT yöntemlerinde belirtilen en önemli unsur ise yöntemi uygulayacak personelin konusu üzerine yeterli düzeyde eğitim almış olması ve belirli bir tecrübesinin olması istenmektedir. NDT yöntemlerinden biri için en iyi yöntem demek uygun değildir. Kullanım yerine göre uygun olan yöntem belirlenmelidir.

TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ

- Radyografik Muayene
- Ultrasonik Muayene
- Sıvı Girinim Testi
- Manyetik Parçacık Testi
- Ultrasonik Kalınlık Ölçüm Testi
- Manyetik Parçacık Testi
- PMI Testi

Tüm hakları saklıdır.
info @ taksanndt.com · 0262 344 24 64 Marjin